Jeg Tilbyder

ET UDPLUK AF TIDLIGERE OPGAVER:

Temadage om kommunikation og samarbejde, med udgangspunkt i den Schweisiske psykiater Carl Gustav Jungs teori om mennesketyper.

Trivselsprojekt på en socialinstitution, hvor vi tager udgangspunkt i de værdier institutionen har valgt. Hvordan vil det kunne ses i hverdagen at det er vores værdier? Hvordan kommunikerer vi bedst med hinanden?

Facillitering af arbejdsgangsanalyser på sygehuse, på socialinstitutioner og ved almen praktiserende læger.
Individuel Coaching af ledere bl.a. i forbindelse med lederudviklingsforløb.

Individuelle tilbagemeldinger på JTI-typeindikatoren.

Lederudviklingsforløb for praktiserende læger (LAP-kurser).

Coaching af medarbejdere f.eks. i forbindelse med karrierevalg.

  • Procesfacillitering
  • Coaching
  • Sparring og undervisning