Konsulenthjælp til rekruttering af praksispersonale

Jeg bruger mine erfaringer fra at have lavet ledelseskurser for praktiserende læger de sidste 8 år, at have arbejdet med optimering af arbejdsgangene i flere praksis og mine mange individuelle samtaler med almen praktiserende læger og praksispersonale i mit arbejde som rekrutteringskonsulent for almen praksis.

Jeg vil også gerne hjælpe dig næste gang du skal ansætte en ny medarbejder.

Hvorfor hente hjælp fra en konsulent?

  • Fordi det er en vigtig og en vanskelige ledelsesopgave.
  • Fordi det er tidskrævende!
  • Fordi I herved får et forløb, hvor lægen kun inddrages når lægen skal inddrages!
  • Fordi I kan se patienter – samtidig med at rekrutteringsprocessen kører på skinner!
  • Fordi det er vigtigt at finde en kandidat med den personlighed I søger til jeres praksis.
  • Fordi det er vigtigt at ansætte den rigtige medarbejder første gang!
  • Fordi konsulenter stiller undrende spørgsmål!
  • Fordi….

Har I ansat en praksismanager indgår jeg gerne i samarbejde med vedkommende omkring rekruttering, pre- og onboarding af jeres nye kollega.

Et rekrutteringsforløb skal efter min opfattelse altid suppleres med et veltilrettelagt pre- og onboardingsforløb… Hvad er det?

Pre-boardingsforløb:

Det er tiden fra kandidaten er blevet ansat og indtil vedkommende har sin første arbejdsdag hos jer. Det er vigtigt at I forholder jer til, hvordan I kan være i kontakt med jeres nye kollega i denne periode. Invitation til at blive medlem af en intern facebookgruppe – fremsendelse af introduktionsprogram etc.

On-boardingsforløb:

Det er tiden fra den første arbejdsdag til prøvetidsudløb – typisk 3 måneder. Har I været dygtige i pre-boardingsforløbet er der nu allerede en relation at bygge videre på. I skal i denne periode arbejde på at få jeres nye kollega til at føle sig ”om bord hos jer”. I har også mulighed for at få jeres nye medarbejder til at undre sig – det er nye øjne der er kommet helt ind i maskinrummet hos jer – og nye øjne ser nye ting! Vær åben over for det disse nye øjne ser!

Al erfaring viser, at hvis I gør jeg umage med at få jeres nye medarbejder godt om bord, så er der langt større sandsynlighed for at vedkommende også er ansat hos jer om 12 måneder!

Ring 24 64 64 62 – jeg kommer altid gerne forbi til en uforpligtende samtale.