Ledelseskonsulent og konfliktmægler

Jeg er optaget af at udvikle samspillet mellem mennesker i organisationer, også i din klinik. Et godt samspil giver en god hverdag! Jeg har mange års erfaring som konsulent i ledelses- og organisationsudvikling.

Bedre samspil i klinikken giver overskud til patienterne

Et godt samspil i klinikken giver et godt arbejdsmiljø. Anerkendelse af, viden om og forståelse for hinandens forskelligheder fremmer det gode samarbejde. Det er vigtigt både i forhold til arbejdsglæden og i mødet med patienterne i klinikken.

Kontakt mig i dag på tlf. 24 64 64 62

hvis du ønsker sparring i forhold til

  • Konflikthåndtering
  • Rekruttering
  • Jeres møder
  • Ledelse
  • Intern kommunikation i klinikken
  • og meget mere