Ydelser

Nedenstående er et udpluk af mine ydelser. Opgaveløsningen tilrettelægges altid i et tæt samarbejde med dig. Ingen opgaver er ens, men meget af det, vi som mennesker bøvler med, er ens! HUSK vores indledende møde er altid gratis.

Rekrutteringshjælp:
 • Analyse – hvad søger I efter
 • Udarbejdelse og annoncering af stillingsopslag
 • Indledende samtale med kandidaterne
 • Ansættelsessamtaler i klinikken
 • On-boarding de første tre måneder
 • Opfølgning
Jungiansk Typeprofil:
 • Personlighedsprofil via nettet
 • Opfølgende individuel samtale med Gitte
 • Forståelse for vores forskelligheder
 • Hvordan kan vi bruge det i hverdagen i klinikken
 • Bedre trivsel – hvordan
 • Opfølgning
Konfliktløsning:
 • Hvad er det egentlige problem
 • Parterne bringes sammen i en mediationsproces
 • Aftaler indgås
 • Opfølgning
Ledersparring (individuelt eller i ledergruppen):
 • Tid til refleksion
 • Hjælp til at få sat ord på det, der er svært
 • Hjælp til handling
 • Opfølgning
Mødeafholdelse:
 • Eftersyn af de møder I holder
 • Udarbejdelse af realistiske dagsordener
 • Ledelse af mødet
 • Mødedeltagelse og evaluering
 • Opfølgning

Tryk her og se, hvad mine kunder siger.