Referencer

Lægerne ved Dammen, rekruttering

Vi fik hjælp fra Gitte til at håndtere ansættelsesprocessen af en ny lægesekretær.

Processen bestod af 3 dele:

Før ansættelsessamtalerne:
Gitte hjalp os identificer den type person, vi ønskede at ansætte.   Hun interviewede hele lægehuset på skift i korte sekvenser, og fik en beskrivelse af hvem vi er og hvem vi samarbejder godt med.

Ansættelsessamtalerne:
Første ansættelsessamtale: Gitte lavede en tilrettet skabelon til ansættelsessamtalen, og klædte vores praksismanager på til at håndtere ansættelsessamtalen.  Efter samtalerne hjalp hun os med at klarlægge, hvem vi syntes der var de bedste kandidater.  Derefter udvalgte vi to kandidater.

Anden ansættelsessamtale:
Gitte afholdt ansættelsessamtalen med de 2 udvalgte. Ledelsesgruppen var med som observatør.  Det var en rigtig god oplevelse for os blot at iagttage og tage noter for at få det fulde billede af de to der var indkaldt til samtale.

Efter ansættelsessamtalen afrundede vi processen og fik sparring på vores håndtering som ledere, og et indblik i vores personalegruppe.

Der var ingen tvivl om at Gitte har stort indblik i en almen praksis og organisationer og ledelse.

Vi føler vores ansættelsessamtaler forløb perfekt, og vi følte os klædt på til at træffe den rigtige beslutning.  Samtidig fik vi også indblik i os som ledere, generelt var det en utrolig lærerig oplevelse.

Vi kan kun give Gitte de bedste anbefalinger.

Kirsten Damkjær, Lægerne Ved Dammen

gittekarlsen.dk, Gitte Karlsen
2019-04-02T21:35:08+02:00

Kirsten Damkjær, Lægerne Ved Dammen

Vi fik hjælp fra Gitte til at håndtere ansættelsesprocessen af en ny lægesekretær. Processen bestod af 3 dele: Før ansættelsessamtalerne: Gitte hjalp os identificer den type person, vi ønskede at ansætte.   Hun interviewede hele lægehuset på skift i korte sekvenser, og fik en beskrivelse af hvem vi er og hvem vi samarbejder godt med. Ansættelsessamtalerne: Første ansættelsessamtale: Gitte lavede en tilrettet skabelon til ansættelsessamtalen, og klædte vores praksismanager på til at håndtere ansættelsessamtalen.  Efter samtalerne hjalp hun os med at klarlægge, hvem vi syntes der var de bedste kandidater.  Derefter udvalgte vi to kandidater. Anden ansættelsessamtale: Gitte afholdt ansættelsessamtalen med de 2 udvalgte. Ledelsesgruppen var med som observatør.  Det var en rigtig god oplevelse for os blot at iagttage og tage noter for at få det fulde billede af de to der var indkaldt til samtale. Efter ansættelsessamtalen afrundede vi processen og fik sparring på vores håndtering som ledere, og et indblik i vores personalegruppe. Der var ingen tvivl om at Gitte har stort indblik i en almen praksis og organisationer og ledelse. Vi føler vores ansættelsessamtaler forløb perfekt, og vi følte os klædt på til at træffe den rigtige beslutning.  Samtidig fik vi også indblik i os som ledere, generelt var det en utrolig lærerig oplevelse. Vi kan kun give Gitte de bedste anbefalinger.

Godt Smil Tandlægerne

Gitte Karlsen har ydet konsulenthjælp hos os ved gennemførelse af projekt MASA (”Mere At Smile Af”).

Formålet med projektet var at sætte fokus på klinikassistenternes arbejdsgange med henblik på bedre samarbejde samt at arbejde med systematisk nedbringelse af sygefraværet på klinikken.

Vi står nu en måned efter projektets afslutning. Det har været et spændende projekt, og vi har lært meget i processen. Det har bidraget positivt til stemningen på klinikken, og vi har alle fået noget nyt benzin på motoren. Vi har som klinik stadig meget at arbejde videre med, men som resultat af Projekt MASA har vi taget nogle vigtige spadestik.

Vi har allerede nu fået mere struktur på vores møder, klinikassistenterne har fået øget overblik over egne arbejdsopgaver og byder aktivt ind med forslag til løsning på daglige udfordringer.

Sidst men ikke mindst har vi fået værktøjer til, hvordan vi kan arbejde systematisk med nedbringelse af sygefraværet og dermed øge trivslen endnu mere. ”

Mona Michaelsen, tandlæge / klinikejer og Stefan Patti, area manager
Godt Smil Tandlægerne
Ormhøjgårdvej 1
8700 Horsens

gittekarlsen.dk, Gitte Karlsen
2017-03-04T00:24:31+01:00

Mona Michaelsen, tandlæge / klinikejer og Stefan Patti, area manager
Godt Smil Tandlægerne
Ormhøjgårdvej 1
8700 Horsens

Gitte Karlsen har ydet konsulenthjælp hos os ved gennemførelse af projekt MASA (”Mere At Smile Af”). Formålet med projektet var at sætte fokus på klinikassistenternes arbejdsgange med henblik på bedre samarbejde samt at arbejde med systematisk nedbringelse af sygefraværet på klinikken. Vi står nu en måned efter projektets afslutning. Det har været et spændende projekt, og vi har lært meget i processen. Det har bidraget positivt til stemningen på klinikken, og vi har alle fået noget nyt benzin på motoren. Vi har som klinik stadig meget at arbejde videre med, men som resultat af Projekt MASA har vi taget nogle vigtige spadestik. Vi har allerede nu fået mere struktur på vores møder, klinikassistenterne har fået øget overblik over egne arbejdsopgaver og byder aktivt ind med forslag til løsning på daglige udfordringer. Sidst men ikke mindst har vi fået værktøjer til, hvordan vi kan arbejde systematisk med nedbringelse af sygefraværet og dermed øge trivslen endnu mere. ”

Autismecenter Syd, Aabenraa

Jeg har haft Gitte Karlsen til at tilrettelægge og facilitere temadage to år i træk.
Den første gang blev vi introduceret til C.G. Jungs typologi og vi satte denne teori i perspektiv i forhold til vores hverdag. Vi fik indsigt og forståelse for hinandens forskellighed. Det har vi kunnet gøre brug af på en humoristisk måde i det forgangne år.

På vores temadage i år, genbesøgte vi typologien og arbejde herefter konkret med vores opgavefordeling og vores arbejdsgange. Vi gik hjem med en handlingsplan for implementering af vores nye organisering. Gitte har, som jeg ser det, en særlig evne til at se det enkelte menneske og til at anerkende vores forskellighed. Som leder oplevede jeg at få god sparring - lige når jeg havde aller mest brug for den.

Susanne Stab Christensen
Afdelingsleder
Autismecenter Syd
Rhedersborg, Funkevej og Skovbogård

gittekarlsen.dk, Gitte Karlsen
2017-03-05T14:54:05+01:00

Susanne Stab Christensen
Afdelingsleder
Autismecenter Syd
Rhedersborg, Funkevej og Skovbogård

Jeg har haft Gitte Karlsen til at tilrettelægge og facilitere temadage to år i træk. Den første gang blev vi introduceret til C.G. Jungs typologi og vi satte denne teori i perspektiv i forhold til vores hverdag. Vi fik indsigt og forståelse for hinandens forskellighed. Det har vi kunnet gøre brug af på en humoristisk måde i det forgangne år. På vores temadage i år, genbesøgte vi typologien og arbejde herefter konkret med vores opgavefordeling og vores arbejdsgange. Vi gik hjem med en handlingsplan for implementering af vores nye organisering. Gitte har, som jeg ser det, en særlig evne til at se det enkelte menneske og til at anerkende vores forskellighed. Som leder oplevede jeg at få god sparring - lige når jeg havde aller mest brug for den.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Gitte Karlsen har været konsulent på en proces om kommunikation i vores lederteam. Opgaven jeg stillede var: "Hvordan kan vi gennem en god og målrettet kommunikation få det bedste ud af vores forskellighed?"

Gitte tog udgangspunkt i Jungiansk Typeindeks (JTI) og havde individuelle JTI-tilbagemeldingssamtaler med hele lederteamet. Efterfølgende havde vi en eftermiddag sammen,  hvor vi præsenterede vores typeprofiler for hinanden. Med Gittes hjælp fik vi indsigt i, hvilke kommunikative forskelligheder vi skal være opmærksomme på. Vi fik også set på at vi med vores typologiske forskelle i teamet kan have forskellige behov f.eks. i en opgaveløsning og i et møde.

Umiddelbart efter processen med Gitte oplevede jeg en klart bedre kommunikation i gruppen. Men jeg ved det kræver fokus hele tiden for at vi ikke falder tilbage i gamle vaner. Jeg var derfor glad for at Gitte kontaktede mig her 1/2 år efter vores fælles proces. I et møde med Gitte fik jeg igen sat nogle ord på de typologiske forskelligheder vi har i vores lederteam. Nu kan jeg igen fokusere på: "Hvordan kan vi gennem en god og målrettet kommunikation få det bedste ud af vores forskellighed?"

Ann Hamborg
Chef for Byggeri
CENTER FOR MILJØ OG ENERGI, BYGGERI
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune

gittekarlsen.dk, Gitte Karlsen
2017-03-05T14:51:02+01:00

Ann Hamborg
Chef for Byggeri
CENTER FOR MILJØ OG ENERGI, BYGGERI
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune

Gitte Karlsen har været konsulent på en proces om kommunikation i vores lederteam. Opgaven jeg stillede var: "Hvordan kan vi gennem en god og målrettet kommunikation få det bedste ud af vores forskellighed?" Gitte tog udgangspunkt i Jungiansk Typeindeks (JTI) og havde individuelle JTI-tilbagemeldingssamtaler med hele lederteamet. Efterfølgende havde vi en eftermiddag sammen,  hvor vi præsenterede vores typeprofiler for hinanden. Med Gittes hjælp fik vi indsigt i, hvilke kommunikative forskelligheder vi skal være opmærksomme på. Vi fik også set på at vi med vores typologiske forskelle i teamet kan have forskellige behov f.eks. i en opgaveløsning og i et møde. Umiddelbart efter processen med Gitte oplevede jeg en klart bedre kommunikation i gruppen. Men jeg ved det kræver fokus hele tiden for at vi ikke falder tilbage i gamle vaner. Jeg var derfor glad for at Gitte kontaktede mig her 1/2 år efter vores fælles proces. I et møde med Gitte fik jeg igen sat nogle ord på de typologiske forskelligheder vi har i vores lederteam. Nu kan jeg igen fokusere på: "Hvordan kan vi gennem en god og målrettet kommunikation få det bedste ud af vores forskellighed?"
0
0
gittekarlsen.dk, Gitte Karlsen